Spoorstraat 19
4431 NK 's-Gravenpolder

  ☎ 0113-316520
      06-55910459


  PRIVACY EN GEHEIMHOUDING STAAT HOOG IN HET VAANDEL
   

  Privacy- en cookieverklaring

  Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Techni-C-All Computer, Spoorstraat 19, 4431 NK ‘s-Gravenpolder, KVK: 22047501.

  Versie: 07-04-2018 3

  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

  Het gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

  Doeleinden van gebruik

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Techni-C-All Computer in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Techni-C-All Computer gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Techni-C-All Computer,haar relaties en haar medewerkers.

  Omschrijving van de persoonsgegevens

  Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • IP-adres;
  • technische browserinformatie;

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

  • Verwerken van en uitvoeren van de door u gevraagde handelingen
  • Afleveren producten en diensten
  • Facturering

  Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

  Gegevensbeveiliging

  Techni-C-All Computer maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

  Cookies

  Op dit moment worden er door onze website geen Cookies gebruikt. U kunt dit controleren via: www.cookiechecker.nl. Regelmatig word dit ook door Techni-C-All Computer gecontroleerd.

  Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Techni-C-All Computer of die van een derde partij.

  Op onze website worden geen cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
  • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

  Technische of functionele cookies

  Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies.

  Analytische cookies

  Daarnaast worden er op deze websitecookies geen gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken geen analytische cookies.

  Advertentie cookies

  Verder maken wij geen gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken geen advertentie cookies.

  Social media cookies

  Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:  geen

  In- en uitschakelen van cookies

  U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

  Verwijderen van cookies

  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

  Links naar andere websites van derden

  Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Uw wettelijke rechten

  U mag Techni-C-All Computer vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Techni-C-All Computer verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@techni-c-all.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-55910459 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Over

  Kantoor

  Prunusstraat 51

  4431DD 's-Gravenpolder

  KVK: 22047501

  Werkplaats

  Spoorstraat 19

  4431NK 's-Gravenpolder

   

   

  teamviewer2

  Contact

  maandag-zaterdag: 07.00-22.30
  zondag: 13.00-22.30

  telefoon:

  +31 113 316 520

  Mobiel:   

  +31 6 55 910 459

  Email:     

  info@techni-c-all.nl

   

  Privacy

  Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming moet een website een privacy en cookie verklaring kunnen weergeven

  Bekijk deze

   

  ICT-Waarborg

  Een kleine zekerheid

  klik voor ICT-Waarborg

  klik voor ICT-Keurmerk

  klik voor Huisautomatisering

  Search